אנו גאים להימנות בין העסקים הפועלים יחד עם ארגון "אמון הציבור" לקידום השקיפות והאמינות של השירות שלנו.
עברתי מחויבת לכללי ארגון "אמון הציבור", המבטאים סטנדרטים גבוהים של אמת והגינות בפרסום, גילוי נאות ושקיפות מידע, שירות נאות ואחריות למוצר, הגינות בעריכת חוזים ובקיומם, שמירה על פרטיות וכיבוד החוק.
ארגון אמון הציבור (מלכ"ר-חברה לתועלת הציבור) הוא ארגון חברתי שהוקם במטרה לקדם הגינות בהתנהלותם של עסקים ומוסדות ציבוריים בישראל בכלים מקצועיים שונים.
כדי לזכות בתו אמון הציבור, היה עלינו להגיש מועמדות ולהציג בפני הארגון את כל הממשקים הצרכניים של עברתי בהתאם לדרישות הדין וכללי אמון הציבור. עברתי תיקנה כל ליקוי שאותר בהליך זה ולקחה על עצמה מחויבות לכללי ההגינות, האמינות והשקיפות שקבע ארגון אמון הציבור.
תו אמון הציבור מסמן לצרכנים עם מי כדאי לעשות עסקים ומהווה הצהרה של עברתי כלפי לקוחותינו כי אנו מחויבים לכללי ההגינות, האמינות והשקיפות שקבע ארגון אמון הציבור, וכי אנו נתונים לבקרה מתמדת של ארגון אמון הציבור בכל הנוגע לשירותים עליהם אנו גובים תשלום. אנו מתחייבים לתקן ליקויים שיימצאו בהתנהלותנו וליישב מחלוקות עובדתיות עם לקוחותינו. לקוחות אשר הדרך בה אנו מטפלים בהם אינה לשביעות רצונם מוזמנים לפנות למוקד התלונות של אמון הציבור.
מידע על הכללים אליהם התחייבנו וכן מידע נוסף על פעילותו של ארגון אמון הציבור תוכלו למצוא באתר: www.emun.org

עדכנו מעבר דירה

כתיבת תגובה

סגירת תפריט

בדיקת סטטוס בקשה

רשמו את כתובת הדוא"ל שלכם ונשלח לכם מיידית עדכון!